Urban Residents’ Beliefs

Miłosz Wośko

Urban Residents’ Beliefs”

OPUS 35 | 2019

Płyta zawiera utwory Miłosza Wośko zarejestrowane przez trzy znakomite zespoły instrumentalne: orkiestrę Aukso, Kwartet Polonika i Polish Brass Quintet. Utwór Urban dances (Tańce Miejskie) nagrany został przez Kwartet Polonika z gościnnym udziałem Emilii Sitarz (fortepian) i Huberta Zemlera (perkusja). Jest to inspirowana minimalizmem „akustyczna suita industrialna” opisująca bieg życia jednostki w przeobrażonym przez człowieka, zurbanizowanym, zbiurokratyzowanym świecie.